1. Polska 156 lotów
2. Ukraina 34 loty
3. Wielka Brytania 22 loty
4. Niemcy 14 lotów
5. Norwegia 14 lotów
6. Holandia 12 lotów
7. Włochy 12 lotów
8. Hiszpania 10 lotów
9. Portugalia 10 lotów
10. Filipiny 8 lotów
11. Singapur 8 lotów
12. Szwecja 8 lotów
13. Australia 6 lotów
14. Turcja 6 lotów
15. Wietnam 6 lotów
16. Zjednoczone Emiraty Arabskie 6 lotów
17. Argentyna 4 loty
18. Białoruś 4 loty
19. Brazylia 4 loty
20. Hong Kong 4 loty
21. Iran 4 loty
22. Kazachstan 4 loty
23. Rosja 4 loty
24. Węgry 4 loty
25. Arabia Saudyjska 2 loty
26. Armenia 2 loty
27. Austria 2 loty
28. Belgia 2 loty
29. Cypr 2 loty
30. Dania 2 loty
31. Finlandia 2 loty
32. Grecja 2 loty
33. Indonezja 2 loty
34. Kolumbia 2 loty
35. Litwa 2 loty
36. Malezja 2 loty
37. Maroko 2 loty
38. Mołdawia 2 loty
39. Rumunia 2 loty